The Life

Rosenfeld Gallery, 2013

התערוכה היא תוצר של פרויקט בו היה שקוע ארד במשך חודשים ארוכים, במהלכן הוא פרסם כל יום רישום בפייסבוק, כמעין ערוץ ריאליטי אישי. פעולה זו מחייבת אינטנסיביות שאינה תלויה בקצב העבודה הרגיל של האמן.
במהלך הזמן השפה משתכללת והאמן נאלץ לחשוף טפח נוסף ולהיכנס עמוק יותר אל מרחבי השיח בהם נע הפרויקט – למן חלומות, דרך מרחבים אינטימיים וביתיים, ועד לסיטואציות חברתיות ותרבותיות.